כתב ויתור

קוקר ישראל עבדה קשה על איסוף, יצירה ופרסום של המידע באתר. אף על פי כן, קוקר ישראל לא תהא אחראית לתוצאות כלשהן (לרבות נזק ישיר ועקיף) הנובעות מביקור באתר, מפעילות בהתאם להוראות מדריכים שונים, או הקשורות בכל דרך שהיא לשימוש באתר או לחוסר הנגישות של האתר.